Merit List

Toppers List (A.Y. 2021 -22)

Final Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101DEEPALI RAJENDRA DHOMNE9.78
0202DEBARPITA SAHA9.61
0303DESAI RUTT SANJAY9.48

Third Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101POTDAR BHARGAV JALINDAR9.5
0202UPENDRA SANIYA PUSHPA9.5
0303ANKUR RAJ9.36

Second Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101MAHAJAN VINIT NANDKISHOR8.55
0202LIMKAR RUTUJA RAVIKIRAN8.36
0303BHARAMEBE PRATIK SHRINIVAS8.32

Toppers List (A.Y. 2020 -21)

Final Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101HULAWALE PRATIK8.65
0202SOHA PATHAK8.57
0303DESHMUKH SUBHAM8.49

Third Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101JIGJENI PRATIKSHA 9.98
0202KAPRE YASH 9.98
0303THAKUR ROHIT 9.96

Second Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101SANIYA UPENDRA9.61
0202NAGARGOJR RUSHI9.05
0303MALI SWAPNALI8.98

Toppers List (A.Y. 2019 -20)

Final Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KONDE PRIYANKA RAJARAM8.49
0202DIWAKAR MISRI8.42
0303POL PRACHI RAMCHANDRA8.25

Third Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101SOHA PATHAK8.67
0202SHUBHAM DEAHMUKH8.59
0303PRATIK HULAWALE8.50

Second Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101VRUNDA VISHWANATH TODARMAL8.68
0202CHAVAN DHANASHRI BAJIRAO8.6
0303DEBARPITA SAHA8.58

Toppers List (A.Y. 2018 -19)

Final Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KUMARI PREETI ABHAY8.54
0202RAUT RUCHITA DIPAK8.26
0303KHATRI ABHISHEK RAJENDRA7.93

Third Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KONDE PRIYANKA RAJARAM8.33
0202SHINDE PRAJAKTA CHANDRASEN8.28
0303POL PRACHI RAMCHANDRA8.17

Second Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101THAKUR KULDEEP BALESHWAR8.52
0202DESHMUKH SHUBHAM DEEPAK8.5
0303PATHAK SOHA SACHIN8.24

Toppers List (A.Y. 2017 -18)

Final Year E & TC Engineering

Sr. No.RankName of StudentPercentage (%)
0101DESHMUKH RENUKA ANIL76.53
0202RAHOOD PRATIK ANIL76.53
0303YADAV SHUBHAM SAMBHAJI74.67

Third Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KUMARI PREETI ABHAY8.26
0202KATE KIRAN SANCHALAL8.04
0303SONAWANE KAMINI SATISH8.02

Second Year E & TC Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KONDE PRIYANKA8.26
0202PRACHI POL8.22
0303POURNIMA KATKAR8.06
Scroll to Top