Merit List

TOPPERS LIST (A.Y. 2022 -23)

Final Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101TIWARI KISHANMANI ASHOKMANI9.55
0202PATIL NIKITA KANTILAL9.40
0303SULE SAKSHI CHANDRAKANT9.32

Third Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101AKSHTA CHOPADE SAHIL BHIST9.57
0202KANKAL SHREYA9.24
0303BHAGYASHREE JADHAV9.14

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101JARIPATKE MADHUR MILIND9.0
0202MARGALE ANIKET DHANAJI NIGDIKAR ONKAR SATISH PILAI ANUSHREE ANIL8.86
0303ANDHARE AAKANKSHA RAMESHRAO8.59

TOPPERS LIST (A.Y. 2021 -22)


Final Year Computer Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101SUTAR SURAJ LAHUKUMAR9.86
0202DAHIBHATE NIKHIL BALU9.71
0303PRACHITI PRADIP MURKAR9.63

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101
BHAGYASHRI SANTOSH JADHAV9.68
9.68
0202BISHT SAHIL RAJEEV9.68
0303APEKSHA R PATIL9.52

Third Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101TIWARI KISHANMANI ASHOKMANI10.0
0202SULE SAAKSHI CHANDRAKANT9.9
0303DESAI SHRIVATSA SHESHADRI9.8

TOPPERS LIST (A.Y. 2020 -21)


Final Year Computer Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101PRATHAMESH B NALE9.52
0202RAMPRABHU SANJAY KHAKARE9.48
0303WALHEKAR PRAJWAL SUNIL9.39

Third Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101AMRITESH MISHRA10
0202DAHIBHATE NIKHIL BALU10
0303DEVADIGA AMISHA UMESH10

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101CHANDRATRE SHRAVANI SURENDRA9.98
0202SANAP ADITYA SANDEEP9.98
0303PATIL PIYUSHA ANAND9.95

TOPPERS LIST (A.Y. 2019 -20)


Final Year Computer Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101RAZAT AGARWAL SWATI9.64
0202KONDHARE PRITHVIJA SANJAY9.52
0303MUDALIAR GAUTAM SRIDHAR9.16

Third Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101WALHEKAR PRAJWAL SUNIL9.67
0202RAMPRABHU SANJAY KHAKARE9.59
0303YASH KALPESH WANI9.5

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101SUTAR SURAJ LAHUKUMAR9.6
0202DEVADIGA AMISHA UMESH9.5
0303ABHISHEK NIVRUTTI JAGTAP9.3

TOPPERS LIST (A.Y. 2018 -19)


Final Year Computer Engineering 

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KUKADE RUTUJA9.20
0202KANTHALE PRIYANKA 9.05
0303DAHIBHATE AVINASH8.89

Third Year Computer Engineering

Sr. No.

Rank

Name of Student

SGPA

01

01

SHUBHAM S SALUNKHE

9.13

02

02

PIMPODKAR SNEHAL S

8.96

03

03

KULKARNI AKANKHSA AJAY

8.5

MUDALIAR GAUTAM S

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101PRATHMESH B NALE9.2
0202RANPRABHU SANJAY KHAKARE9.2
0303PANJWANI BHAVESH8.9

TOPPERS LIST (A.Y. 2017 -18)


Final Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of StudentPercentage (%)
0101BADAME VAISHNAVI SANJAY81.3
0202GARAJE SAURABH79.5
0303DESHMUKH TEJASWINI SATISH78.9

Third Year Computer Engineering

Sr. No.

Rank

Name of Student

  SGPA

01

01

SUBHEDAR RAHUL SHIVAJI

PATILPUJASUDHAKAR

8.35

02

02

RASKAR SULAXMI MILIND

8.33

03

03

THAKUR ASHOKKUMAR MADANMOHAN

SATPUTE SAYALI SANJAY

8.09

SATPUTE SAYALI SANJAY

JAGTAP PRATIK JALINDAR

Second Year Computer Engineering

Sr. No.RankName of Student  SGPA
0101NALAGE POOJA9.32
0202SHUBHAM SALUNKE9.28
0303GAIKWAD RUTIK9.00
Scroll to Top