Merit List

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING


Toppers List (A.Y. 2021 -2022)

Final Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101PATIL BHUVNESH GUNVANT9.91
0202GORDE AKASH POPAT9.41
0303BODHALE ROHAN SUNIL9.32

Third Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101ATTARDE KETAN DILIP9.86
0202JEDHE SHRINIVAS SANTOSH9.38
0303KALE KISHOR KAMALAKAR9.33

Second Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101PHALKE RANJEET PRABHAKAR8.34
0202DHARANGUTTI MIHIR MILIND7.75
0303THORGULE NIKHIL SANTAJI7.75

Toppers List (A.Y. 2020 -2021)

Final Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101KULKARNI ANKIT AMOL10
0202JAGDALE ANIKET BALASO10
0303AMBHURE KRISHNA SHRIRANGRAO10

Third Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101DEO SOHAM JAYANT10
0202NAIKWADE AMIT BALBHIM9.98
0303CHORLEKAR SOURABHBABURAO9.96

Second Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101ATTARDE KETAN DILIP 9.36
0202JEDHE SHRINIVAS SANTOSH9.34
0303BADASKAR SWARAJ SHANTARAM 9.2

Toppers List (A.Y. 2019 -2020)

Final Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101SHAHANE NIKHIL RAJENDRA9.64
0202MAHAMUNI PUSHKAR JAYANT9.39
0303HOLE VIRAJ SUNIL9.39

Third Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101GAJARE SAURABH BHAUSAHEB9.57
0202TANPURE TEJAS DATTATRAY9.43
0303NAIKWADE SHUBHAM LIMBAJIRAO9.41

Second Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101BORANA RAJAT PRAKASH8.92
0202GORDE AKASH POPAT8.9
0303POLAS SAGAR PURUSHOTTAM8.86

Toppers List (A.Y. 2018 -2019)

Final Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101ADHAV SHEETAL ARUN9.48
0202BUGE AKSHAY SHIVAJI9.41
0303BHOGE TUSHAR VIJAY9.36

Third Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101JORI OMKAR NATHU8.78
0202SHINDE SHREYAS SAMBHAJI8.57
0303SHEWALE NAYAN BALKRISHNA8.54

Second Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101YADAV PRASHANT HARISHCHANDRA8.92
0202UBHE TANMAY SUNIL8.60
0303GAJARE SOURABH BHAUSAHEB8.58

Toppers List (A.Y. 2017 -2018)

Final Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentPercentage (%)
0101RANAWARE AJINKYA PRAKASH81.27
0202GADE ANUJ KISAN80.93
0303VAIDYA TEJAS PRAKASH79.40

Third Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101BHOGE TUSHAR VIJAY9.15
0202ADHAV SHEETAL ARUN9.13
0303PATIL NIKHIL CHAMPALAL9.13

Second Year Mechanical Engineering

Sr. No.RankName of StudentSGPA
0101NIKAM MAYUR UDDHAV8.78
0202SANGAR SHUBHAM RAMESH8.62
0303JOSHI NIKHIL VISHRAM8.36
Scroll to Top